Pháp Lý

Chính Sách Quyền Riêng Tư

Sòng Bài Pala, (“với chúng tôi,” “chúng tôi,” hay “công ty”) tạo ra Chính Sách Quyền Riêng Tư này (“Privacy Policy”) để bảo đảm niềm tin của khách hàng hay du khách (“quý vị” hay “của quý vị”) về và đối với Trang Mạng (“Site”), và biểu thị cam kết của chúng tôi đối với việc thực hiện thông tin công bằng và bảo vệ quyền riêng tư. Xin đọc những điều kiện này thật kỹ càng trước khi sử dụng Trang Mạng của Công Ty. Khi dùng Trang Mạng này, quý vị biểu lộ sự đồng ý của quý vị đối với những điều khoản và điều kiện này. Nếu quý vị không đồng ý, thì xin đừng sử dụng Trang Mạng này.

Công Ty
Bảo trì Trang Mạng này cho sự giải trí cá nhân của quý vị và thực hiện mọi nỗ lực để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị như đã nêu ra trong tuyên bố về quyền riêng tư này.

1. Các Loại Thông Tin Được Thu Thập
Chúng tôi tự động theo dõi và thu thập các thông tin dưới đây khi quý vị vào thăm Trang Mạng của chúng tôi, gồm các thông tin của quý vị sau đây:
(i)Địa chỉ IP của máy điện toán, (ii) tên miền của máy chủ, (iii) loại máy điện toán, và (iv) loại chương trình điều hành trang mạng (“Dữ Liệu Lưu Lượng Truy Cập” trả). Dữ Liệu Lưu Lượng Truy Cập là thông tin vô danh mà không xác định cá nhân quý vị, nhưng là hữu ích đối với mục đích tiếp thị hay đối với sự cải thiện kinh nghiệm của quý vị trên Trang Mạng này.

2. Thông Tin Cá Nhân Được Thu Thập
Để quý vị có được các phục vụ cao chắc chắn mà chúng tôi cung cấp trên Trang Mạng, chúng tôi đòi hỏi qúy vị cung cấp cho chúng tôi với thông tin xác định quý vị một cách riêng tư (“Thông Tin Cá Nhân”). Thông Tin Cá Nhân có thể gồm: (i) Dữ Liệu Liên Lạc (như tên, địa chỉ, và địa chỉ email của quý vị), (ii) Dữ Liệu Tài Chánh (như các số  trương mục Ưu Đãi của Pala của quý vị), (iii) Dữ Liệu Nhân Khẩu (như số mã vùng, tuổi tác, và thu nhập của qúy vị). Nếu quý vị liên lạc với chúng tôi bằng e-mail, đưa lên những thông điệp cho bất cứ nhóm trò chuyện trực tiếp, bảng thông báo, nay diễn đàn nào của chúng tôi, hay những hình thức online toàn diện nào khác, những thăm dò, hay dự thi, thì bất cứ thông tin nào được cung cấp trong liên lạc như thế cũng có thể được thu thập như Thông Tin Cá Nhân.

3. Sử Dụng Thông Tin Thu Thập Được
Mục đích của Công Ty trong việc thu thập Thông Tin Cá Nhân là để cung cấp cho quý vị,  người sử dụng, kinh nghiệm Trang Mạng riêng tư nhất có thể được và những tài sản của chúng tôi sở hữu hay hoạt động với một phương tiện hữu hiệu để tiếp cận với độc giả phù hợp. Chúng tôi dùng Dữ Liệu Liên Lạc để gửi cho quý vị thông tin về công ty hay các sản phẩm của chúng tôi, hay cung cấp phòng khách sạn, những buổi hòa nhạc hay các sự kiện đặc biệt sắp diễn ra hay những hàng hóa khuyến mãi từ các đối tác của chúng tôi hay để liên lạc với quý vị khi cần thiết. Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Tài Chánh của quý vị để xác định quý vị đủ điều kiện cho một số hiến tặng, sản phẩm, hay các dịch vụ và để làm hóa đơn tính tiền quý vị đối với các sản phẩm và các dịch vụ. Chúng tôi dùng Dữ Liệu Nhân Khẩu của quý vị để điều chỉnh và điều hướng kinh nghiệm của quý vị trên Trang Mạng này, bày tỏ sự hài lòng mà chúng tôi nghĩ là quý vị có thể thích thú và theo sở thích của quý vị.

4. Chia Xẻ Thông Tin Cá Nhân
Chúng tôi không chia xẻ Thông Tin Cá Nhân với các bên thứ 3.

5. Chọn Lựa Của Người Sử Dụng Liên Quan Đến Sự Thu Thập, Sử Dụng,và Chia Xẻ Thông Tin Cá Nhân
Quý vị có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào. Trong trường hợp như thế, quý vị vẫn có thể vào và sử dụng Trang Mạng này; tuy nhiên, quý vị sẽ không có thể vào và dùng những phần đó của Trang Mạng mà đòi hỏi Thông Tin Cá Nhân của quý vị. Nếu quý vị không muốn nhận thông tin hay đồ đạc khuyến mãi từ chúng tôi, quý vị có thể chọn lựa chọn “không tham gia” mỗi lần chúng tôi hỏi quý vị về thông tin cá nhân.

6. Bảo Mật và An Toàn Của Thông Tin Cá Nhân
Chúng tôi sẽ giữ Thông Tin Cá Nhân của quý vị riêng tư và sẽ không chia xẻ nó với các bên thứ 3, ngoại trừ sự tiết lộ như thế là cần thiết để: (a) tuân theo lệnh của tòa án hay tiến trình pháp lý khác hay những đòi hỏi pháp  lý khác của bất cứ thẩm quyền chính phủ nào gồm nhưng không hạn chế các thẩm quyền giám sát các hoạt động cờ bạc; (b) bảo vệ và tự vệ quyền hay tài sản của Công Ty; (c) thi hành Điều Khoản của Thỏa Thuận Phục Vụ; hay (d) đối với, trong sự tùy ý của Công Ty, trong các hoản cảnh ngoại lệ, như khẩn cấp quốc gia, liên quan đến an ninh, hay tình cảnh khác mà trong đó Công Ty xem xét thận trọng sự công bố như thế.

Thông Tin Cá Nhân của quý vị được cất giữ trong các máy chủ an toàn không có bên thứ ba nào có thể truy cập vào được. Chúng tôi cung cấp cho quý vị khả năng chuyển tải Thông Tin Cá Nhân của quý vị tại các phương tiện an toàn và mã hóa nếu quý vị sử dụng một hệ điều hành Trang Mạng được trang bị tương tự.

7. Mất Mát Hay Bị Đánh Cắp Thông Tin
Quý vị phải tức khắc thông báo cho chúng tôi biết ngay nếu thẻ Pala Privileges, tên dùng (user name), hay mật mã (password) của quý vị bị mất, bị đánh cắp, hay dược sử dụng mà không xin phép. Trong trường hợp như thế, quý vị sẽ bãi bỏ tên dùng (user name), hay mật mã (password) thẻ Pala Privileges và cập nhật hồ sơ của chúng tôi theo đó.

8. Những Hạn Chế Khác Đối Với Quyền Riêng Tư Của Quý Vị
Trang Mạng này chứa những đường liên hệ với các trang mạng khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện quyền riêng tư hay nội dung của những trang mạng như thế. Xin hiểu cho rằng bất cứ thông tin nào được công bố trong những khu vực này đều trở thành thông tin công cộng. Chúng tôi không kiểm soát hết việc sử dụng và quý vị nên cảnh giác khi quyết định công bố Thông Tin Cá Nhân của quý vị.

9. Cập Nhật Và Thay Đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư
Chúng tôi giành quyền, bất cứ lúc nào và không cần thông báo, để thêm, thay đổi, cập nhật, hay điều chỉnh Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, đơn giản qua việc đưa lên trang mạng thay đổi, cập nhật, hay điều chỉnh như thế trên Trang Mạng. Bất cứ sự thay đổi, cập nhật, hay điều chỉnh nào như thế sẽ có hiệu lực tức thì theo sự đưa lên Trang Mạng.

10. Chính Sách Về Hồ Sơ Cất Giữ Thông Tin
Chúng tôi dùng các hồ sơ (cookies) để nâng cao việc riêng tư hóa của trang mạng của chúng tôi đối với quý vị. Những thứ như là User ID của quý vị và thông tin đăng nhập cũng như thông tin tương lai có thể được cất giữ trong một cookie trong máy điện toán của quý vị. Các bên thứ 3 khác, vượt ngoài sự kiểm soát của chúng tôi, có thể sử dụng cookies trong các cách khác chưa được mô tả hay suy nghĩ trong lúc này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng như thế.

11. Liên Lạc Trang Mạng Của Chúng Tôi
Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, về những thi hành của Trang Mạng này, hay quan hệ của quý vị với Trang Mạng này, xin liên lạc địa chỉ:

Pala Casino
11154 Highway 76
Pala, CA 92059
hoặc điện thoại: Attn: Webmaster
(760) 510-5100

An Toàn

Nếu quý vị sử dụng trang mạng này để gửi tài liệu cá nhân tới Sòng Bài Pala, thì sự gửi đi của quý vị sẽ được bảo vệ bởi Secure Socket Layer (SSL — Lớp Ổ Cắm An Toàn). SSL là kỹ thuật được thiết đặt bởi Sòng Bài Pala để mã hóa thông tin của quý vị trong lúc chuyển tải. Đó là chính sách của chúng tôi để thực hiện tất cả bước hợp lý để bảo đảm rằng tài liệu cá nhân của quý vị được duy trì an toàn với sự truy cập hạn chế đối với những người cần sự truy cập như thế để phục vụ quý vị.

Chúng tôi cũng có thể chia xẻ thông tin của quý vị khi Sòng Bài Pala có niềm tin tốt rằng hành động đó là cần thiết để (i) tuân theo tiến trình pháp lý hay những đòi hỏi pháp lý khác của bất cứ cơ quan thẩm quyền chính phủ nào, gồm nhưng không hạn chế đối với các nhà giám sát cờ bạc; (ii) bảo vệ và tự vệ quyền hay tài sản của Sòng Bài Pala; (iii) thi hành thỏa thuận này; hay (iv) bảo vệ những phúc lợi của người sử dụng của Trang Mạng này khác hơn bạn hay bất cứ người nào khác. Sòng Bài Pala cung cấp một số thông tin trong hình thức tổng hợp được thu thập từ và liên quan tới quý vị tới những người thứ 3 như các nhà quảng cáo. Nó sẽ là sự vi phạm nghiêm trọng chính sách của Sòng Bài Pala đối với bất kỳ nhân viên nào của Sòng Bài Pala để sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vì bất cứ lý do nào mà không được mô tả trong Chính Sách Vế Quyền Riêng Tư.

Chính Sách Trả Lại

Việc trả lại những món đồ được mua tại những cửa hàng của Sòng Bài Pala Casino Spa and Resort áp dụng theo đúng chính sách trả lại của cửa hàng nơi mà việc mua hàng được thực hiện. Mua các thẻ quà tặng (gift card) thì không thể trả lại.

Privileges Card

Là thành viên của Pala Privileges, quý vị có thể tham gia vào tất cả sự kiện và các chương trình khuyến mãi hào hứng. Quý vị có muốn là người đầu tiên biết về những chương trình khuyến mãi và quà tặng mới nhất?

Sign Up

Pala Gift Card

Gift Cards can be purchased at the Impulse Gift Shoppe and Pala Spa or online. Gift Cards may not be used for gaming or redeemed for cash.