Các Dịch Vụ Tài Chánh

Đổi Ngân Phiếu Thành Tiền Mặt

Certegy® CashLine là cách dễ dàng và an toàn để truy nhập vào trương mục chi phiếu của quý vị. Hãy đăng ký tại quầy Casino Cashier.

Tín Dụng Sòng Bài

Tín dụng sòng bài giúp quý vị lấy tiền từ tài khoản tín dụng của quý vị. Chọn lựa tiện lợi này là tuyệt vời đối với những ai không muốn đem theo. nhiều tiền mặt. Bằng cách nhấp chuột (mouse) vào đường truyền dưới đây. Quý vị sẽ rời khỏi trang mạng palacasino.com để viếng thăm một trang mạng khác không được điều hành bởi Pala Casino Spa Resort và là nơi mà chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi sẽ không được áp dụng.

Hãy đăng ký ngay bây giờ.

 

Máy Rút Tiền Tự Động (ATM)

Pala Casino cung cấp những Máy Rút Tiền Tự Động cho phép quý vị thực hiện việc rút tiền từ Máy Rút Tiền Tự Động theo tiêu chuẩn của mức tiền hạn chế hàng ngày đã được ấn định bởi ngân hàng của quý vị.

 

Trả Trước Bằng Thẻ Rút Tiền Debit

Trả Trước Bằng Thẻ Rút Tiền Debit cung cấp cho khách hàng cơ hội để rút ra một số tiền vượt quá mức hạn chế được ấn định bởi ngân hàng của quý vị để rút tiền tại các Máy Rút Tiền Tự Động. Số PIN được đòi hỏi phải có. Hãy tìm hiểu thêm các chi tiết tại các quầy Casino Cage.

 

Lấy tiền trước bằng Thẻ Tín Dụng

Lấy tiền trước bằng Thẻ Tín Dụng cung cấp cho khách hàng cơ hội để rút tiền theo mức ấn định của cơ quan tài chánh của chủ thẻ — mà không cần dùng đến số mật mã PIN.

Hãy tìm hiểu thêm chi tiết tại quầy tài chính (Casino Cage)

Privileges Card

Là thành viên của Pala Privileges, quý vị có thể tham gia vào tất cả sự kiện và các chương trình khuyến mãi hào hứng. Quý vị có muốn là người đầu tiên biết về những chương trình khuyến mãi và quà tặng mới nhất?

Sign Up

Pala Gift Card

Gift Cards can be purchased at the Impulse Gift Shoppe and Pala Spa or online. Gift Cards may not be used for gaming or redeemed for cash.