Học Cách Ðánh Bài

Các Môn Bài

Có 2,000 máy đánh bạc và máy video đặt ở khắp sòng bài của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp những máy đánh bạc có vòng quay, máy video poker và nhiều môn bài đặc biệt khác.

Những Quầy Ðổi Tiền

Tất cả máy đánh bạc của chúng tôi đều trả tiền bằng phiếu in (ticket) cũng như nhận lại những phiếu in này. Đơn giản là khách dùng phiếu in đó để đút vào các máy khác tiếp tục cuộc chơi. Khi quý khách ngừng chơi, sử dụng một trong 18 máy đổi tiền ở khắp nơi trong sòng bài để lấy lại tiền mặt từ phiếu in.

Đổi Tiền Mặt Nhanh

Ngân phiếu Traveler, chi phiếu cá nhân và lấy tiền trước bằng thẻ tín dụng đều có thể thực hiện được tại quầy tài chính tại sòng bài. Chúng tôi có 10 Máy Rút Tiền Tự Động ATM sẵn sàng cho sự tiện lợi của quý vị.