Thời Gian Pala Dành Riêng Cho Những Hội Viên

Hưởng thêm Tiền Đãi Ngộ cho những cuộc chơi với máy đánh bac, máy video và đánh bài tại bàn bằng Tiền Đãi Ngộ. Chi tiêu số tiền này thoải mái giống như sử dụng tiền mặt trong các nhà hàng tại Pala, ở cửa hàng tặng phẩm (Impulse Gift Shoppe) hay mua vé xem ca nhạc! Hãy đăng ký ngay!

Nhận thưởng khi chơi tại Pala

Pala Privileges Cards

Đăng Ký Ngay Hôm Nay