Grinding Stone Pizza

Pizza nóng hổi nhanh gọn được nướng tại chỗ từng miếng cho mỗi thực khách.

Grinding Stone Pizza Hours

Mỗi ngày 11 giờ sáng tới 2 giờ sáng
Thứ Bảy 11 giờ sáng tới 4 giờ sáng

View Menu

Viewing the menu requires Adobe Acrobat Reader. To download a free version of Adobe Acrobat Reader click here.

Privileges Card

Là thành viên của Pala Privileges, quý vị có thể tham gia vào tất cả sự kiện và các chương trình khuyến mãi hào hứng. Quý vị có muốn là người đầu tiên biết về những chương trình khuyến mãi và quà tặng mới nhất?

Sign Up

Pala Gift Card

Gift Cards can be purchased at the Impulse Gift Shoppe and Pala Spa or online. Gift Cards may not be used for gaming or redeemed for cash.