Buffet Cua Tuyết

Mời Quý Vị đến tận hưởng Bữa Buffet Cua Tuyết Ăn-Bao-Bụng mỗi Thứ Hai và Thứ Tư.

Buffet Cua Tuyết

Privileges Card

Là thành viên của Pala Privileges, quý vị có thể tham gia vào tất cả sự kiện và các chương trình khuyến mãi hào hứng. Quý vị có muốn là người đầu tiên biết về những chương trình khuyến mãi và quà tặng mới nhất?

Sign Up

Pala Gift Card

Gift Cards can be purchased at the Impulse Gift Shoppe and Pala Spa or online. Gift Cards may not be used for gaming or redeemed for cash.