Những Nơi Đặc Biệt cho Các Sự Kiện Đặc Biệt

Resort_Banquets_mainImg

Pala Casino Spa & Resort có không gian hội họp linh hoạt rộng 40,000 bộ vuông (3,716 mét vuông) gồm 20,000 bộ vuông (1,858 mét vuông) không gian cho các sự kiện đặc biệt là Grand Ballroom, một phòng Infinity rộng 10,000 bộ vuông (929 mét vuông) và 18 phòng riêng biệt gồm thêm một phòng rộng 10,000 bộ vuông (929 mét vuông). 7 phòng trong số những phòng này có những nhà mát bên ngoài trời nhìn ra khu vườn và hồ bơi có thể được dùng cho tiệc tùng. Những phòng này xếp hạng theo kích thước từ 372 bộ vuông (34.5 mét vuông tới 1,475 bộ vuông (137 mét vuông). Các cơ sở của Pala hoàn toàn thích hợp với mọi sự kiện, lớn hay nhỏ.