Pala Spa và Salon

Facial1

Pala Spa kiến tạo ra các chương trình trị liệu đặt trọng tâm đến sự an vui và thoải mái. Dù quý vị trải nghiệm bất kỳ chọn lựa nào, quý vị sẽ bước ra khỏi đây hoàn toàn hồi phục sinh lực tươi trẻ.

Hãy tải xuống toàn bộ danh sách Pala Spa và Salon Menu.

*Cần phải có Adobe Acrobat Reader mới đọc được danh sách này. Ðể tải xuống một phiên bản Adobe Acrobat Reader miễn phí, nhấn vào đây.Privileges Card

Là thành viên của Pala Privileges, quý vị có thể tham gia vào tất cả sự kiện và các chương trình khuyến mãi hào hứng. Quý vị có muốn là người đầu tiên biết về những chương trình khuyến mãi và quà tặng mới nhất?

Sign Up

Pala Gift Card

Gift Cards can be purchased at the Impulse Gift Shoppe and Pala Spa or online. Gift Cards may not be used for gaming or redeemed for cash.